В принципі наявність продуманого плану дій підвищує ефективність практично будь-якої роботи. Однак у випадку організації психологічної допомоги складання плану вимагає певної підготовки з цілим етапом додаткових дій.

Під етапом додаткових дій розуміється діагностична робота. Результати діагностики допомагають відтворити в деталях картину майбутньої діяльності. Причому питання планування актуальні і в практиці дитячих психологів, і в роботі представників галузі сімейної психології та фахівців, які працюють на підприємствах, і навіть спеціалізуються на послугах індивідуального консультування.

Дистанційна перепідготовка на психолога консультанта пропонується в інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців.

Завдання педагога-психолога

Навіть психологи, практикуючі в рамках онлайн-консультування, ретельно планують свою роботу, щоб завжди бути готовими дати відповідь на будь-який запит клієнта.

Планирование работы педагога-психолога

Існує перелік положень загального характеру щодо складання робочих планів психолога. Найбільш докладні варіації здійснення ефективного планування використовуються в роботі педагогів-психологів, що спеціалізуються на корекції дитячої поведінки та психологічних особливостей підлітків.

Тим не менш в компетенції кожного психолога внесення індивідуальних змін в готовий варіант плану. Більш того, не забороняється і повна самостійна розробка плану на підставі особистих уподобань та аналізу досвіду.

Що стосується питань цілепокладання, то основною метою діяльності психолога, як правило, є наступний напрямок роботи — створення оптимальних умов для забезпечення стійкої тенденції до збереження, а при наявності необхідності і корекції, психологічного здоров’я всіх суб’єктів освітнього, виховного або виробничого процесу.

Цю ж мету намагаються повною мірою реалізувати і фахівці з онлайн консультування, будучи, в свою чергу, джерелами додаткової, корисної та дієвої інформації для батьків як школярів, так і дошкільнят.

Планирование работы педагога-психолога

Загальні завдання планованої психологом діяльності можуть мати приблизно такий зміст:

  • Визначення основних чинників і закономірностей, які сприяють збереженню і зміцненню психологічно здорового стану учасників, наприклад, освітнього процесу.
  • Забезпечення умов, що сприяють розвитку самосвідомості та адекватної самооцінки особистості, формування «Я-концепції» та самовизначення учнів в рамках освітньо-виховної системи закладу.
  • Попередження і своєчасне виявлення усіх можливих труднощів в області особистісного і міжособистісного розвитку дітей (діагностична і консультативна робота).
  • Забезпечення створення в колективі сприятливого психологічного клімату, формування психолого-педагогічної грамотності всього педагогічного складу.
  • Оптимізація компетентності батьків в області взаємин з дітьми та педагогами, активізація батьківського участі у створенні сприятливих умов для розвитку і освіти дитини.
  • Підвищення якості психопрофілактичних умов і навчання психо гігієнічним навичкам представників «групи ризику».
  • Категорії: Як сшити